“نقش ماندگار، نقش آفرین کهنه کار می خواهد !”
کـانون ایده اول با درک اهمیت فوق العادۀ ارتباط تصویری در بازاریابی و تبلیغـات، اقدام به ایجاد آتلیـه پرتوان طراحی گرافیــک درون سازمانی نمـوده است. در این آتلیه گروهـی از ورزیده ترین طراحان گرافیـک و با ایده های بکر و توانمندی های هنری و فنی خود، نقش موثـری را در تثبیـت هویـت بصری برندهای مشتریـان کانون داشته اند.

طراحی گرافیک
تصویر سازی دو بعدی و سه بعدی
طراحی نشانه ( لوگو) و نوشته نوشتاری ( لوگو تایپ)
طراحی مجموعه ی اوراق اداری
طراحی پوستر، کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی
طراحی تابلو های تبلیغاتی با فرم ها و ایده های نو در تبلیغات محیطی
طراحی و اجرای مبلمان فضاهای شهری
خلق شعار و پیام های تبلیغاتی با توجه به مفهوم ارتباطی، رسانه و مخاطب پیام
طراحی بسته بندی محصولات و طراحی تندیس
طراحی گرافیکی صفحات اینترنی، وب سایت
صفحه آرایی و فرم بندی مجلات و نشریات
مشاوره و اجرای ماکت سازی