ایده اول با در اختیارداشتن بهترین و سریعترین نوع از دستگاه های لیزر وهمچنین طراحان متخصص این بخش با بهره گیری از طرح ها و نقوش ایرانی،اسلامی اقدام به طراحی و ساخت تندیس و یادبود های ویژه نموده است.
برخی خدمات این واحد عبارتند از:
*طراحی و ساخت تندیس ویژه همایش و سمینارها
*ارائه یادبود ها و تابلو های با نقوش ایرانی اسلامی
*طراحی و اجرای تابلوهای راهنمای طبقات و اتاق ها
*طراحی و اجرای انواع شابلون