استودیـوی کانـون ایده اول به پشتوانۀ نخبگان هنــری خود در زمینه هـــای نویسندگی خلاق، کارگـردانی، تدوین، موسیقــی و صدا و …. و با کمک امکانات و تجهیزات فنی پیشرفته، امکان ارائۀ انواع محصولات تصویـری با کیفیت مناسب و قابل رقابت را دارد.
برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
تصویر‌بـرداری با تجهیزات حرفــه‌ای(FULL HD)
خدمات تدویـن فیلم
ساخت کلیـپ تصویـری
تولید انواع تیـزرهای تبلیغاتـی
فیلم سـازی (کوتـاه و مستند)
پویا نمایـی ( انیمیشن‌سـازی ) از ایده تا اجرا
تولید فیلم هـای صنعتـی
جلوه هـای ویژه و انیمیشـن
ساخت موسیقـی
ساخت موشن گرافی